Σπουδές :: Μαθήματα

There are no translations available.

ΕΞΑΜΗΝΟ Α: Πίνακας Μαθημάτων

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Εβδομαδιαία

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Υ/ΕΥ/Π

Θ

Ε

Σ.Ω.

Δ.Μ.

Α.101

Μικροοικονομική

Υ

4

-

4

6

Α.102

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Υ

6

-

6

8

Α.103

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υ

5

-

5

7

Α.104

Πληροφορική Ι

Υ

1

2

3

3

Α.105

Μαθηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υ

4

-

4

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

20

2

22

30

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Β: Πίνακας Μαθημάτων

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Εβδομαδιαία

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Υ/ΕΥ/Π

Θ

Ε

ΣΩ

ΔΜ

Β.201

Μακροοικονομική

Υ

4

-

4

6

Β.202

Διοικητική Λογιστική

Υ

4

-

4

6

Β.203

Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά

Υ

5

-

5

7

Β.204

Πληροφορική ΙΙ

Υ

1

2

3

3

Β.205

Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υ

3

2

5

5

Β.206

Οικονομικά Μαθηματικά

Υ

2

1

3

3

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

19

5

24

30

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ: Πίνακας Μαθημάτων

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Εβδομαδιαία

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Υ/ΕΥ/Π

Θ

Ε

Σ.Ω.

ΔΜ

Γ.301

Οικονομική της Διοίκησης

Υ

5

-

5

7

Γ.302

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Υ

1

3

4

3

Γ.303

Χρηματοδοτική Διοίκηση

Υ

4

-

4

6

Γ.304

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S.)

Υ

2

2

4

4

Γ.305

Χρήμα και Τράπεζες

Υ

4

-

4

6

Γ.306

Αρχές Αστικού Δικαίου

Υ

3

-

3

4

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

19

5

24

30

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Δ: Πίνακας Μαθημάτων

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Εβδομαδιαία

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Υ/ΕΥ/Π

Θ

Ε

Σ.Ω.

ΔΜ

Δ.401

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Υ

5

-

5

7

Δ.402

Αρχές Μάρκετινγκ

Υ

4

-

4

6

Δ.403

Δημόσια Διοίκηση

Υ

4

-

4

6

Δ.404

Διοίκηση Παραγωγής

Υ

4

-

4

6

Δ.405

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Υ

4

-

4

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

21

0

21

30

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Ε: Πίνακας Μαθημάτων

 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

Εβδομαδιαία

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Υ/ΕΥ/Π

Θ

Ε

Σ.Ω.

ΔΜ

Ε.501

Επιχειρησιακή Έρευνα

Υ

2

3

5

5

Ε.502

Φορολογική Λογιστική

Υ

4

-

4

6

Ε.503

Έρευνα Αγοράς

Υ

3

-

3

5

Ε.504

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Υ

3

-

3

4

Ε.505

Δημόσιες Σχέσεις

Υ

4

-

4

6

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από τα 2 το 1)

Ε.506

Διαφήμιση

ΕΥ

3

-

2

4

Ε.507

Aρχές Εργατικού και Εμπορικού Δικαίου

ΕΥ

3

-

5

4

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

19

3

22

30

 

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ: Πίνακας Μαθημάτων

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Εβδομαδιαία

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Υ/ΕΥ/Π

Θ

Ε

Σ.Ω.

ΔΜ

ΣΤ.601

Διοικητική Δεοντολογία

Υ

5

-

5

7

ΣΤ.602

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Υ

4

-

4

6

ΣΤ.603

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Υ

1

2

3

3

ΣΤ.604

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Υ

2

-

4

3

ΣΤ.605

Αγγλικά Ορολογία Ι

Υ

5

-

5

7

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από τα 2 το 1)

ΣΤ.606

Τεχνικές Πωλήσεων

ΕΥ

3

-

2

4

ΣΤ.607

Θεσμοί και Λειτουργία της Ε.Ε.

ΕΥ

3

-

3

4

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

20

2

22

30

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ: Πίνακας Μαθημάτων

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Εβδομαδιαία

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

Υ/ΕΥ/Π

Θ

Ε

Σ.Ω.

ΔΜ

Ζ.701

Εφοδιαστική (Logistics)

Υ

2

2

4

4

Ζ.702

Διοίκηση Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Υ

4

-

4

6

Ζ.703

Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου

Υ

4

-

4

6

Ζ.704

Μεθοδολογία Έρευνας - Σεμινάριο

Υ

2

3

5

5

Ζ.705

Αγγλικά Ορολογία ΙΙ

Υ

3

-

3

5

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από τα 2 το 1)

Ζ.706

Επιχειρηματικότητα

ΕΥ

2

-

2

4

Ζ.707

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

ΕΥ

2

-

2

4

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

17

5

22

30

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Η': Πίνακας Μαθημάτων

     Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΜ

Η.801

Πτυχιακή Εργασία

 

 

20

Η.802

Πρακτική Άσκηση

 

 

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

30

 

 Επεξηγήσεις Συντομογραφιών:

 Υ/ΕΥ/Π: Υποχρεωτικό / Επιλογής Υποχρεωτικό / Προαιρετικό Μάθημα

Θ: Ωρες Θεωρίας, Ε: Ώρες εργαστηρίου , Σ.Ω = Σύνολο ωρών διδασκαλίας (Θ+Ε)

ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες 

 

 

 

 

 

 

Announcements

 • Εξέταση Μαθημάτων που αναβλήθηκαν λόγω αναστολής δριαστηριότητων (09-09-2013)

  There are no translations available.Τα μαθήματα που δεν θα εξεταστούν την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, μεταφέρονται στην Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, ως εξής:   ... Read more... Link  
 • Αναστολή Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων

  There are no translations available.Η Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αποφάσισε τη συμμετοχή της στην από 06-09-2013 Απόφαση της Συνόδου τωνΠροέδρων- Αντιπροέδρων ΤΕΙ... Read more... Link  
 • Πρόγραμμα Β' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 (22-08-2013) )

  There are no translations available.Δείτε το Πρόγραμμα Β' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 Read more... Link  
 • Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 (27-06-2013)

  There are no translations available.Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 22/ 19.06.2013 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων η εξεταστική του Σεπτεμβρίου... Read more... Link  
 • Ομάδα Υλοποίησης Ερευνητικού Έργου (6-6-2013)

  There are no translations available.Στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικού έργου το οποίο έχει ανατεθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και... Read more... Link  
 • Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 (02-06-2013)

  There are no translations available.Δείτε το Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013  Στα μαθήματα του Α, Γ και Ε εξαμήνου δικαίωμα συμμετοχής έχουν... Read more... Link  
 • Εργαστήριο Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (22-05-2013)

  There are no translations available.Το εργαστήριο ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα είναι ανοικτό καθημερινά τις ακόλουθες ώρες: 12:00 έως 14:00 και από... Read more... Link  
 • Μείωση επί της τιμής εισιτηρίου σε ΚΤΕΛ (20-05-2013)

  There are no translations available.Σας γνωρίζουμε ότι βάσει σύμβασης που έχει συνάψει  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού με την... Read more... Link  
 • 4ο Σεμινάριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (20-05-2013)

  There are no translations available.Την  Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 και ώρες 18:00-21:00 θα πραγματοποιηθούν  στο Ληξούρι, στην Αίθουσα Γ2 στο... Read more... Link  
 • Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Συνεταιρισμό Παραγωγών Ρομπόλας (15-05-2013)

  There are no translations available.Στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/05/2013... Read more... Link  
 • Προθεσμίες δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων (23-04-2013)

  There are no translations available.Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο έχει... Read more... Link