Χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος (16-03-2013)

PDFΕκτύπωσηE-mail

Δικαιούχος φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, για παράδειγμα, ο πατέρας ή η μητέρα του.


Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
1.    Είναι ορφανός από τους δυο γονείς
2.    Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού
3.    Είναι πάνω από 25 ετών
4.    Υποβάλλει φορολογική δήλωση και δε θεωρείται προστατευόμενο μέλος.


Το στεγαστικό επίδομα χορηγείται σε προπτυχιακούς φοιτητές εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κύριας κατοικίας τους και για όσα έτη είναι τα έτη σπουδών του Τμήματος. Επίσης, σε φοιτητές Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τη λήψη του στεγαστικού επιδόματος, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς στα μισά τουλάχιστον μαθήματα που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των δύο προηγούμενων εξαμήνων (ή του προηγούμενο έτους σπουδών). Σε περίπτωση πρωτοετούς φοιτητή, απαιτείται μόνο πιστοποιητικό έγγραφής.

Στεγαστικό επίδομα δεν δικαιούνται:
1.    Φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου
2.    Δικαιούχοι που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους υπερβαίνει τις 30.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.
3.    Δικαιούχοι ή φοιτητές που είναι κύριοι οι επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων.  

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι διαφορετικός από τον δικαιούχο απαιτείται εξουσιοδότηση. ( Η αίτηση είναι διαθέσιμη στη Γραμματεία του Τμήματος και από τον ιστότοπο του Τμήματος) .

 

2

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Δικαιούχου)

 

3

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας φοιτητή

 

4

Πιστοποιητικό καλής επίδοσης από τη Γραμματεία του Τμήματος. (Ο φοιτητές πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. Για πρωτοετείς φοιτητής υποβάλλεται πιστοποιητικό έγγραφής)

 

5

Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων και σε μορφή IBAN

 

6

Αντίγραφο Ε9 (Τα συνολικά τ.μ κατοικιών να μην υπερβαίνουν τα 200, εξαιρούνται ακίνητα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων)

 

7

Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου ότι δεν έχει εισπράξει φοιτητικό επίδομα για δεύτερη φορά στο έτος 2013.

 

8

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Ανώτατο όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος 30.000 € συν 3.000 € για κάθε παιδί πέραν του ενός. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

 

9

Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

 


 

 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν  στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως τις 26-03-2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.
 

 

 

Ανακοινώσεις

 • Εξέταση Μαθημάτων που αναβλήθηκαν λόγω αναστολής δριαστηριότητων (09-09-2013)

  Τα μαθήματα που δεν θα εξεταστούν την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, μεταφέρονται στην Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, ως εξής:   Πέμπτη                 ... Περισσότερα...  
 • Αναστολή Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων

  Η Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αποφάσισε τη συμμετοχή της στην από 06-09-2013 Απόφαση της Συνόδου τωνΠροέδρων- Αντιπροέδρων ΤΕΙ για την αναστολή των εκπαιδευτικών... Περισσότερα...  
 • Πρόγραμμα Β' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 (22-08-2013) )

  Δείτε το Πρόγραμμα Β' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 Περισσότερα...  
 • Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 (27-06-2013)

  Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 22/ 19.06.2013 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων η εξεταστική του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους... Περισσότερα...  
 • Ομάδα Υλοποίησης Ερευνητικού Έργου (6-6-2013)

  Στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικού έργου το οποίο έχει ανατεθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και σχετίζεται με την μελέτη των επιπτώσεων... Περισσότερα...  
 • Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 (02-06-2013)

  Δείτε το Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013  Στα μαθήματα του Α, Γ και Ε εξαμήνου δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται... Περισσότερα...  
 • Εργαστήριο Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (22-05-2013)

  Το εργαστήριο ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα είναι ανοικτό καθημερινά τις ακόλουθες ώρες: 12:00 έως 14:00 και από 18:00 έως 20:00. Περισσότερα...  
 • Μείωση επί της τιμής εισιτηρίου σε ΚΤΕΛ (20-05-2013)

  Σας γνωρίζουμε ότι βάσει σύμβασης που έχει συνάψει  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού με την Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών... Περισσότερα...  
 • 4ο Σεμινάριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (20-05-2013)

  Την  Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 και ώρες 18:00-21:00 θα πραγματοποιηθούν  στο Ληξούρι, στην Αίθουσα Γ2 στο κτίριο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,  το 3ο... Περισσότερα...  
 • Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Συνεταιρισμό Παραγωγών Ρομπόλας (15-05-2013)

  Στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/05/2013 Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Συνεταιρισμό... Περισσότερα...  
 • Προθεσμίες δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων (23-04-2013)

  Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο έχει οριστεί η Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, ενώ... Περισσότερα...